Komin koncentryczny powietrzno - spalinowyZnaleziono 12 produkty.

Komin koncentryczny  powietrzno - spalinowy
Przewód powietrzno-spalinowy przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych z zamknięta komorą spalania oraz kotłów turbo. Konstrukcja systemu oparta jest na dwóch współosiowych przewodach , z których wewnetrzny (spalinowy) odprowadza spaliny na zewnątrz , natomiast zewnętrzny (powietrzny) pobiera powietrze z otoczenia.